Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Impact van COVID-19

Terwijl de COVID-19 pandemie voortduurt, blijven wij innoveren om ons aan de nieuwe situatie aan te passen en de gevolgen voor de activiteiten tot een minimum te beperken. Wij volgen de lokale overheidsmaatregelen op de voet en passen deze waar nodig toe binnen onze organisatie, geleid en ondersteund door onze toegewijde COVID-19 taskforce-teams. Alle lokale en wereldwijde taskforce-teams komen regelmatig bijeen en doen rechtstreeks aanbevelingen aan de COO.

Wij rapporteren volgende impact tijdens 2021:

 • Personeel
  In 2021 zijn we ons blijven houden aan de strenge maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van het COVID-19-virus te helpen voorkomen en de fysieke en mentale gezondheid van ons personeel te beschermen. We hebben onze wereldwijde en locatiespecifieke bedrijfscontinuïteitsplannen uitgerold en blijven de juiste aanbevolen voorzorgsmaatregelen nemen.

  Tijdens de lock-down periodes hebben we ervoor gezorgd dat essentiële taken binnen onze faciliteiten konden worden uitgevoerd. Bijgevolg blijft het grootste deel van ons personeel in de onderzoeksafdeling vanuit het kantoor/de laboratoria werken, met periodieke uitzonderingen voor lokale lockdowns tijdens welke geen personeel in de faciliteiten wordt toegelaten. Voor de medewerkers die naar het kantoor komen, hanteren wij strikte schoonmaak- en hygiëneprotocollen, en wij houden ons te allen tijde strikt aan het beleid van sociale afstand om het risico van blootstelling tot een minimum te beperken.

  Op basis van de lessen die wij uit het eerste jaar van de pandemie hebben getrokken, hebben wij in 2021 een hybride werkmodel getest en geleidelijk ingevoerd op locaties waar de aanhoudende COVID-19 situatie en de overeenkomstige maatregelen van de lokale overheid dat toelieten.

  Tijdens de COVID-19-pandemie leerden we dat het grootste deel van de internationale reizen vervangen kon worden door virtuele vergaderingen, wat resulteerde in een betere kostenefficiëntie, een beter evenwicht tussen werk en privéleven en een kleinere koolstofvoetafdruk. Het positieve effect van deze gedwongen manier van werken is bewaard gebleven en maakt nu deel uit van onze richtlijnen voor zakenreizen.
 • Research portfolio
  Door in een zeer vroeg stadium prioriteit te geven aan de meest geavanceerde projecten, de flexibiliteit van ons personeel in de laboratoria binnen de projecten te verhogen, onze aanwervingsinspanningen volgens plan voort te zetten en onze uitbesteding te intensiveren, hebben wij onze onderzoeksresultaten op peil gehouden, de faciliteit voor het beheer van de samenstellingen steeds draaiende gehouden en ons vroegtijdig geneesmiddelenonderzoek en de invoering van nieuwe modaliteiten voor de ontdekking van doelwitten of geneesmiddelen voortgezet.

  De scorekaart van de doelstellingen van de research-afdeling laat een vergelijkbare productiviteit zien in vergelijking met voorgaande jaren, hetgeen erop wijst dat wij erin geslaagd zijn de gevolgen tot een minimum te beperken, althans op de korte termijn.
 • Development portfolio
  Wij beschikken over een bedrijfscontinuïteitsplan voor onze klinische ontwikkelingsprogramma’s. We volgen elk programma nauwgezet op in de context van de huidige wereldwijde en lokale situatie van de pandemie en de bijbehorende specifieke reglementaire, institutionele, overheidsrichtlijnen en beleidslijnen in verband met COVID-19. Binnen de grenzen van deze richtlijnen en beleidslijnen, en in overleg met onze CRO’s en klinische studiesites, pasten we verschillende maatregelen toe om de impact van de COVID-19 pandemie op onze klinische ontwikkelingsprogramma’s te minimaliseren, met als hoofddoel de veiligheid van onze deelnemers aan de studies te verzekeren en de data-integriteit en wetenschappelijke geldigheid van de studies te vrijwaren. Deze maatregelen werden geval per geval geïmplementeerd, op maat van de specifieke studie- en landenbehoeften op een bepaald moment, met specifieke aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen en het gebruik van onderzoeksgeneesmiddelen met immunosuppressieve eigenschappen. De maatregelen omvatten onder meer een intensievere, transparante communicatie met alle belanghebbenden en de rechtstreekse levering van geneesmiddelen voor onderzoek aan patiënten. Voor elke klinische studie monitoren en documenteren wij actief de impact van COVID-19 om de studie waar nodig af te zwakken en de interpretatie en rapportage van de resultaten te vergemakkelijken.
 • Aanvraagproces voor filgotinib bij CU
  Op het moment van publicatie van dit verslag hebben de regelgevende autoriteiten in Japan geen indicatie gegeven aan onze samenwerkingspartner Gilead van mogelijke vertragingen in de tijdslijnen omtrent goedkeuring.
 • Manufacturing en supply chain
  Tot op heden heeft COVID-19 geen gevolgen gehad voor de commerciële levering van filgotinib. Alle locaties die betrokken zijn bij de productie van filgotinib zijn gevestigde locaties die momenteel andere producten op de markt brengen, een goede reputatie hebben bij de FDA en GMP-gecertificeerd zijn. Galapagos werd eind 2021 vergunninghouder voor het in de handel brengen van filgotinib in de Europese Economische Ruimte en Groot-Brittannië, en is verantwoordelijk voor de productie. Dezelfde productielocaties die Gilead hanteert, blijven filgotinib leveren, behalve voor secundaire verpakking en etikettering, waarvoor een nieuwe leverancier is geselecteerd.
 • Commerciële organisatie
  De vorm van outreach van onze commerciële teams naar artsen en ziekenhuizen werd beïnvloed door de COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende reisbeperkingen, en werd dus gedeeltelijk virtueel. De teams investeerden in digitale kanalen als onderdeel van de algemene commerciële opbouwstrategie, en deze kanalen worden gebruikt tijdens onze lopende commerciële lancering. Tot dusver merken wij geen materiële impact op de relatieve concurrentiekracht van onze commerciële activiteiten als gevolg van de reisbeperkingen, noch was COVID-19 van invloed op ons vermogen om besprekingen aan te gaan over markttoegang. Desondanks staan de gezondheidszorgsystemen in heel Europa onder druk, waardoor de volatiliteit in de vergoedingsprocedures toeneemt en het aantal nieuwe behandelingsopties dat door zorgverleners wordt opgestart, mogelijk afneemt.
FDA
De Food and Drug Administration is de Amerikaanse autoriteit die verantwoordelijk is voor het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid en vergunningen toekent voor het op de markt brengen van geneesmiddelen in de Verenigde Staten
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA