Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Brief van het management

Beste aandeelhouder,

2021 was een jaar van reflectie, met als resultaat een heroriëntatie van de R&D-activiteiten, een herschikking van de uitgaven, en een commerciële uitrol, met een grote inspanning om Jyseleca® in Europa te lanceren.

We hebben uitstekende vooruitgang geboekt met Jyseleca (filgotinib) en hebben met succes het proces afgerond om in Europa vergunninghouder (Market Authorization Holder, MAH) te worden voor ons eerste geneesmiddel. Het leven van patiënten verbeteren is de kern van wat we doen, en een volledig geïntegreerd, onafhankelijk Europese biofarmaceutisch bedrijf worden, is belangrijk om die missie werkelijkheid te laten worden voor patiënten die lijden aan chronische invaliderende aandoeningen.

Een jaar na goedkeuring voor Jyseleca in Europa voor de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige reumatoïde artritis (RA), wordt ons geneesmiddel in 14 landen vergoed, waaronder in de belangrijkste markten van Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Groot-Brittannië. Per 31 december 2021 rapporteerden we €14,8 miljoen aan verkopen voor Jyseleca in Europa op een total in market-performance van €25,7 miljoen. Dit ondersteunt het vertrouwen in het potentieel van onze filgotinib franchise in Europa en in onze eigen commerciële capaciteiten.

We hebben ook de goedkeuring gekregen van de Europese Commissie (EC), en onlangs van de Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) in Groot-Brittannië, voor een tweede indicatie voor Jyseleca voor patiënten die lijden aan matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa (CU). We gaan nu met volle kracht vooruit met de commerciële uitrol en Jyseleca is momenteel op de markt voor CU in Duitsland en Nederland. Overige Europese landen volgen in de loop van 2022.

We hebben de voltooiing aangekondigd van de inschrijving van patiënten voor de wereldwijde fase 3-studie DIVERSITY met filgotinib bij de ziekte van Crohn (CD), waarvan de topline-resultaten in de eerste helft van 2023 worden verwacht. In oktober hebben we aangekondigd dat we vanaf 1 april 2022 als enige verantwoordelijk zullen zijn voor alle ontwikkelingsactiviteiten voor DIVERSITY en de langetermijn-vervolgstudie. Gilead zal een eenmalige betaling van $15 miljoen doen om Galapagos te steunen in de resterende kosten van de DIVERSITY-studie. Indien de EC goedkeuring geeft voor filgotinib voor de behandeling van CD op basis van gegevens uit de DIVERSITY-studie, zullen de royalty’s die Galapagos aan Gilead moet betalen met 30% worden verlaagd voor alle filgotinib-indicaties. Dat zal resulteren in royalty's van 5,6% tot 10,5% van de nettoverkopen in Europa. Deze royalty’s zijn verschuldigd vanaf 2024.

Ook waren we verheugd over het primaire eindpunt van de MANTA- en MANTA-RAy-studies, waarin het effect op spermaparameters werd onderzocht. Hieruit bleek dat bij 8,3% van de patiënten met placebo en 6,7% van de patiënten met filgotinib de spermaconcentratie in week 13 met 50% of meer was gedaald.

Gedifferentieerde portfolio

Gedifferentieerde portfolio (graphic)
Nota: filgotinib is goedgekeurd voor RA in EU en Japan, goedgekeurd voor CU in EU en ingediend ter goedkeuring voor CU in Japan

Vanwege het ongunstige baten/risicoprofiel dat door een onafhankelijk comité voor gegevenscontrole (Independent Data Monitoring Committee, IDMC) werd vastgesteld in de fase 3-studie met ziritaxestat (GLPG1690) bij idiopathische longfibrose (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), hebben we de verdere ontwikkeling van dit programma moeten stopzetten. Dit was niet alleen een grote tegenslag voor Galapagos, maar bovenal voor patiënten die lijden aan deze slopende ziekte waarvoor momenteel de behandelingsmogelijkheden beperkt blijven.

In 2021 boekten we ook belangrijke vooruitgang in onze bredere ontstekingspijplijn, in het bijzonder met onze TYK2- en SIKi-programma’s. We hebben klinische activiteit waargenomen met onze TYK2-remmer GLPG3667 in een fase 1b-studie bij psoriasis (Pso), en we leggen momenteel de laatste hand aan een fase 1-dosisescalatiestudie bij gezonde vrijwilligers. We hebben resultaten gerapporteerd van de eerste patiëntenstudies van ons SIKi-programma met de SIK2/3-remmer GLPG3970. De biologische activiteit die werd waargenomen in de studies bij Pso en CU benadrukt de pioniersrol die wij spelen bij het ontrafelen van de rol van SIKi bij ontstekingen, en ondersteunt de verdere ontwikkeling van onze SIKi-portefeuille. We werken momenteel aan een reeks follow-up SIKi-compounds met verbeterde farmacologische en selectiviteitsprofielen, en zijn van plan dit jaar een preklinische kandidaat te selecteren voor een studie met gezonde vrijwilligers.

Naast ontstekingen hebben we de rekrutering van patiënten voltooid in onze MANGROVE fase 2-studie met GLPG2737, een Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR)-remmer, in autosomaal dominante polycystische nierziekte (ADPKD), waarvan we de resultaten in 2023 verwachten.

Ik ben erg trots op onze toegewijde teams voor hun onvermoeibare inzet om geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen naar patiënten te brengen. Nu mijn termijn aan het roer van dit bedrijf ten einde loopt, zou ik niet meer vereerd kunnen zijn om het stokje op 1 april over te dragen aan Dr. Paul Stoffels.1 Paul heeft als medeoprichter en bestuurslid van het eerste uur een scherp inzicht in onze afkomst en in wie we zijn vandaag. Ik ben ervan overtuigd dat Pauls strategisch en inspirerend leiderschap, samen met zijn diepgaande kennis van zowel de sector als Galapagos, hem tot de juiste volgende CEO maken om een enorme waarde te leveren aan alle belanghebbenden, inclusief investeerders, aandeelhouders en patiënten.

R&D

In ontstekingsziekten:

 • We hebben in Europa goedkeuring gekregen van de EC voor filgotinib 200mg (Jyseleca) voor de behandeling van matige tot ernstige CU
 • Gilead heeft aangekondigd dat NICE filgotinib heeft aanbevolen voor vergoeding voor patiënten met matige tot ernstige RA in Groot-Brittannië
 • Wij hebben de FILOSOPHY fase 4-studie met filgotinib in RA gestart
 • Wij en Gilead hebben tussentijdse gegevens bekendgemaakt over de MANTA en MANTA-RAy-studies. 8,3% van de patiënten met placebo en 6,7% van de patiënten met filgotinib hadden een daling van de spermaconcentratie van 50% of meer in week 13; deze resultaten worden gedeeld met de regelgevende instanties
 • We hebben de voltooiing aangekondigd van de patiëntenrekrutering voor de DIVERSITY fase 3-studie met filgotinib bij CD, bestaande uit een inductiefase van 10 weken, gevolgd door een onderhoudsfase van 47 weken. Topline-resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2023
 • We hebben bemoedigende verkennende gegevens gerapporteerd van de DIVERGENCE 2-studie met filgotinib bij CD met fistelvorming
 • We hebben activiteit waargenomen met TYK2 remmer GLPG3667 in Pso, met een over het algemeen veilig en goed verdragen profiel, en leggen momenteel de laatste hand aan een dosisescalatiestudie gestart in gezonde vrijwilligers
 • Wij hebben gerapporteerd over biologische activiteit met de SIK2/3-remmer GLPG3970 bij ontstekingen, en meer in het bijzonder in de CALOSOMA fase 1b-studie bij Pso en de SEA TURTLE fase 2a-studie bij CU. We hebben geen activiteit vastgesteld in de LADYBUG-studie bij RA. Na de eerste resultaten met GLPG3970 hebben wij besloten de TAPINOMA fase 1b-studie met GLPG3970 in systemische lupus erythematosus te beëindigen wegens de trage rekrutering in deze studie en de geringe kans op succes
 • Wij publiceerden de SELECTION fase 3-resultaten (Feagan et al. 2021) in The Lancet en de FINCH 1 fase 3-resultaten (Combe et al. 2021) en FINCH 3 fase 3-resultaten (Westhovens et al. 2021) in de Annals of the Rheumatic Diseases

In fibrose:

 • We hebben de ontwikkeling van ziritaxestat, GLPG1690, in het ISABELA fase 3-programma voor IPF stopgezet

Andere klinische programma’s:

 • We hebben de voltooiing van de rekrutering aangekondigd voor de MANGROVE fase 2-studie met de CFTR-remmer GLPG2737 bij patiënten met ADPKD

Corporate:

 • Op 4 januari 2021 hebben we onze fee-for-service business Fidelta verkocht aan Selvita voor een totaalbedrag van €37,1 miljoen
 • We haalden €3,3 miljoen op door de uitoefening van inschrijvingsrechten
 • We kondigden een verlenging aan van de lock-up periode voor de huidige aandelen van Gilead (momenteel 25,49%) in Galapagos tot 2024
 • Wij kondigden het geplande vertrek aan van Piet Wigerinck, onze Chief Scientific Officer, en de geplande pensionering van Onno van de Stolpe, oprichter en Chief Executive Officer
 • Wij hebben in het tweede kwartaal van Gilead het tweede deel van €75 miljoen ontvangen, na betaling van een eerder deel van €35 miljoen in januari 2021, zoals opgenomen in de herziene filgotinib-overeenkomst aangekondigd in december 2020
 • We hebben aangekondigd dat we de operationele en financiële verantwoordelijkheid op ons zullen nemen voor de lopende klinische studie DIVERSITY in CD met filgotinib en de langetermijn-vervolgstudie. Gilead zal een eenmalige betaling van $15 miljoen doen aan Galapagos ter ondersteuning van de kosten van het klinische DIVERSITY-programma, en als de EC goedkeuring verleent op basis van de gegevens van de DIVERSITY-studie, zullen de royalty’s die Galapagos aan Gilead verschuldigd is met 30% worden verlaagd voor alle filgotinib-indicaties
 • Als MAH voor Jyseleca in RA en CU, hebben wij de volledige verantwoordelijkheid voor de commercialisering in Europa

Recente gebeurtenissen:

 • Wij zijn de fase 1-studie met de SIK3 remmer GLPG4399 in gezonde vrijwilligers aan het afronden
 • Op 11 februari 2022 heeft het EMA aangekondigd dat zijn risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC) een artikel 20-specifieke geneesmiddelenbewakingsprocedure is gestart om de veiligheidsgegevens voor alle JAK-remmers te onderzoeken naar aanleiding van recente resultaten van het ORAL-surveillanceonderzoek met tofacitinib (Xeljanz®, Pfizer) en de gegevens van een observationeel onderzoek met baricitinib (Olumiant®, Eli Lilly)
 • Wij hebben Dr. Paul Stoffels1 benoemd tot Chief Executive Officer en opvolger van onze huidige CEO en oprichter Onno van de Stolpe per 1 april 2022. Onno zal tot 31 oktober 2022 aanblijven als adviseur om zijn activiteiten over te dragen en Paul te ondersteunen bij specifieke projecten
 • We hebben in Groot-Brittannië goedkeuring gekregen van de MHRA voor filgotinib 200mg (Jyseleca) voor de behandeling van matige tot ernstige CU. Gilead verwacht een besluit over het gebruik van Jyseleca in CU van de Japanse autoriteiten in de eerste helft van 2022
 • Wij hebben Sobi aangekondigd als onze externe partner voor de distributie en commercialisering van Jyseleca in Oost- en Centraal-Europa, Portugal, Griekenland en de Baltische staten
 • We hebben besloten om de GLIDER fase 2a-studie met de SIK2/3 remmer GLPG3970 voor de ziekte van Sjögren te beëindigen

2021: financiële resultaten

Na de verkoop van onze fee-for-service activiteit (Fidelta) aan Selvita op 4 januari 2021 voor een totaal bedrag van €37,1 miljoen hebben we nog maar één rapporteerbaar segment. De resultaten van Fidelta, met inbegrip van het effect van de verkoop in 2021, worden voorgesteld als ‘Nettowinst uit beëindigde activiteiten’ in onze geconsolideerde resultatenrekening voor de jaren 2021 en 2020.

Netto-omzet uit voortgezette activiteiten

Onze netto-omzet uit voortgezette activiteiten bedroeg €484,8 miljoen in 2021, vergeleken met €478,1 miljoen in 2020.

We rapporteerden nettoverkopen van Jyseleca in 2021 voor een bedrag van €14,8 miljoen. Dit is een weergave van de verkopen gerealiseerd door Galapagos na de land-per-land transitie van Gilead.

De opbrengst uit samenwerkingsverbanden bedroeg €470,1 miljoen in 2021 ten opzichte van €478,1 miljoen vorig jaar. De erkenning in opbrengst van de upfront– en succesbetalingen gerelateerd aan de samenwerking met Gilead inzake filgotinib bedroeg €235,7 miljoen in 2021 (€228,1 miljoen in 2020). De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot ons drug discovery platform bedroeg €230,6 miljoen in 2021 (€229,6 miljoen in 2020). Bijkomend hebben we in 2021 royalty opbrengsten van Gilead voor filgotinib erkend voor €3,8 miljoen (vergeleken met €16,2 miljoen in 2020, dit waren opbrengsten gerelateerd aan upfront vergoedingen in het kader van een distributie-overeenkomst voor de commerciële lancering van filgotinib in Japan).

Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 31 december 2021 bevat €1,8 miljard toegewezen aan ons drug discovery platform dat lineair erkend wordt over 10 jaar, en €0,6 miljard toegewezen aan de ontwikkeling van filgotinib die over tijd erkend wordt tot het einde van de ontwikkelingsperiode.

Resultaten uit voortgezette activiteiten

We rapporteerden in 2021 een nettoverlies uit voortgezette activiteiten van €125,4 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies van €311,0 miljoen in 2020.

We realiseerden in 2021 een bedrijfsverlies van €165,6 miljoen, vergeleken met een bedrijfsverlies in 2020 van €178,6 miljoen.

De kosten van de verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca bedroegen €1,6 miljoen in 2021.

Onze R&D-kosten bedroegen €491,7 miljoen in 2021, in vergelijking met €523,7 miljoen in 2020. Deze afname werd voornamelijk verklaard door de stopzetting van de programma’s met ziritaxestat (IPF), MOR106 (atopische dermatitis) en GLPG1972 (OA) , en door verminderde uitgaven voor onze andere programma’s. Dit werd deels gecompenseerd door hogere kosten in het kader van ons filgotinib-programma, Toledo (SIKi)-programma en TYK2-programma, op een jaarlijkse vergelijkingsbasis.

Onze verkoop- en marketingkosten en algemene en administratieve kosten bedroegen respectievelijk €70,0 miljoen en €140,9 miljoen in 2021, ten opzichte van respectievelijk €66,5 miljoen en €118,8 miljoen in 2020. Deze toename was grotendeels het gevolg van een stijging van de personeelskosten door een toename van het aantal personeelsleden, en van overige bedrijfskosten voornamelijk door de commerciële lancering van filgotinib in Europa. Deze toename werd deels gecompenseerd door een hogere doorfacturatie van kosten door ons aan Gilead in het kader van de onderlinge verdeling van de commerciële kosten inzake filgotinib in Europa.

Overige bedrijfsopbrengsten (€53,7 miljoen in 2021 vs €52,2 miljoen in 2020) stegen lichtjes, voornamelijk door hogere opbrengsten uit subsidies.

We rapporteerden in 2021 een positieve niet-kas reële waardeaanpassing van initiële warrant B uitgegeven aan Gilead, en dit voor een bedrag van €3,0 miljoen (€3,0 miljoen in 2020), hoofdzakelijk veroorzaakt door de afgenomen geïmpliceerde volatiliteit van de koers van het Galapagos-aandeel en de evolutie ervan tussen 31 december 2020 en 31 december 2021.

De netto overige financiële opbrengsten in 2021 bedroegen €39,6 miljoen, in vergelijking met netto overige financiële kosten van €134,2 miljoen in 2020. De netto financiële opbrengsten in 2021 bestonden voornamelijk uit wisselkoerswinsten van €57,2 miljoen op onze geldmiddelen en kasequivalenten in USD, en uit €8,8 miljoen netto-intrestkosten. De overige financiële kosten bevatten voorts het verdisconteringseffect van de langlopende over te dragen opbrengsten van €9,3 miljoen.

Resultaat uit beëindigde activiteiten

De nettowinst uit beëindigde activiteiten voor het jaar eindigend op 31 december 2021 bestond uit de meerwaarde op de verkoop van Fidelta, onze fee-for-service activiteit, en dit voor een bedrag van €22,2 miljoen.

Nettoresultaat van de groep

De groep realiseerde in 2021 een nettoverlies van €103,2 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies van €305,4 miljoen in 2020.

Geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen

Kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €4.703,2 miljoen op 31 december 2021 in vergelijking met €5.169,3 miljoen op 31 december 2020 (met inbegrip van de geldmiddelen en kasequivalenten opgenomen in de activa bestemd voor verkoop).

De totale netto-afname van de kortlopende financiële investeringen en geldmiddelen en de kasequivalenten bedroeg €466,1 miljoen in 2021, in vergelijking met een afname van €611,5 miljoen in 2020. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn2 van €564,8 miljoen, gecompenseerd door (ii) €6,8 miljoen positieve wijzigingen in (reële) waarde van kortlopende financiële investeringen en €59,9 miljoen hoofdzakelijk bestaande uit wisselkoerswinsten, (iii) de opbrengst van €3,3 miljoen uit de verhoging van kapitaal en uitgiftepremies naar aanleiding van de uitoefening van inschrijvingsrechten in 2021, en (iv) een inkomende kasstroom van €28,7 miljoen uit de verkoop van dochterondernemingen.

Daarnaast vermeldde onze balans op 31 december 2021 vorderingen op de Franse overheid (Crédit d’Impôt Recherche3), en op de Belgische overheid, gerelateerd aan maatregelen ter ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, voor een totaal van beide vorderingen van €144,0 miljoen.

Galapagos in 2022

Begin 2022 kondigden we de benoeming aan van Dr. Paul Stoffels1 als opvolger van onze oprichter en huidige CEO Onno van de Stolpe, met ingang van 1 april 2022. Paul wordt algemeen erkend als een inspirerend leider binnen onze sector met uitzonderlijke ervaring in R&D. Hij heeft internationale leidinggevende ervaring en een uitstekende staat van dienst in versnelde productontwikkeling in biotech en farma door middel van inzichtelijke overnames en strategische partnerschappen.

In 2022 verwachten we vergoeding in de belangrijkste Europese markten voor Jyseleca in CU. Ook verwachten we dat onze distributiepartner Sobi verder vooruitgang zal maken met de vergoedingsbeslissingen voor Jyseleca als behandeling voor RA en CU in Oost- en Centraal-Europa, Portugal, Griekenland en de Baltische Staten. In Japan verwacht onze samenwerkingspartner Gilead een beslissing over het gebruik van Jyseleca in CU in de eerste helft van 2022.

Begin dit jaar kondigde het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) aan dat zijn risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee - PRAC) een artikel 20 specifieke geneesmiddelenbewakingsprocedure is gestart om de veiligheidsgegevens voor alle JAK-remmers te onderzoeken naar aanleiding van recente resultaten van het ORAL Surveillance-onderzoek met tofacitinib4 en de gegevens van een observationeel onderzoek met baricitinib5. Na het opstarten van deze procedure zullen alle JAKi-MAH’s worden uitgenodigd om bewijsmateriaal in te dienen. Wij zullen blijven samenwerken met het EMA. De Europese Commissie heeft het EMA gevraagd om uiterlijk op 30 september 2022 advies uit te brengen.

Binnen ons bredere ontstekingsportfolio verwachten we de resultaten van een fase 1b-studie bij gezonde vrijwilligers met JAK1-remmer GLPG0555 voor toepassing in artrose in de knie, en meerdere fase 1-studies bij gezonde vrijwilligers. Wij streven ernaar onze TYK2-remmer GLPG3667 naar een fase 2-programma te brengen, volgend op de fase 1 dosisescalatiestudie die wordt afgerond en rekening houdende met het huidige regelgevende en competitieve landschap voor de TYK2-klasse. We willen geselecteerde compounds met geoptimaliseerde farmacologie en selectiviteit uit onze SIKi-portfolio naar de kliniek brengen. Binnen ons fibroseportfolio onderzoeken we de start van een fase 2-studie met onze chitinaseremmer GLPG4716 in longfibrose.

We verwachten een verdere significante vermindering voor onze cash burn in 2022 en verwachten te landen tussen €450 en €490 miljoen. Dit omvat de verwachte verkopen van Jyseleca tussen €65 en €75 miljoen.

We geloven dat onze sterke cash balans ons de mogelijkheden biedt om onze pijplijn te ontwikkelen via interne en externe opportuniteiten. We verwachten dat onze wetenschappelijke expertise, sterk leiderschap en onze groeiende commerciële franchise ons zullen stimuleren in de verdere opbouw van een gedifferentieerde pijplijn met op nieuwe target-gebaseerde kandidaten, zodat we patiënten kunnen helpen die behoefte hebben aan nieuwe behandelingsmogelijkheden.

We willen u bedanken voor uw blijvende steun tijdens het nemen van belangrijke beslissingen en het ondernemen van acties om onze fundamenten te leggen voor toekomstige groei. Mijn 23 jaar aan het roer van dit bedrijf zijn een ongelooflijke reis geweest en ik ben zeer verheugd dat Paul het stokje zal overnemen als CEO. Samen met de raad van toezicht en ons sterke managementteam zijn we ervan overtuigd dat we de toekomst van ons bedrijf met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Met respect,

Onno van de Stolpe
CEO

ADPKD
Autosomal dominant polycystic kidney disease; een ziekte waarbij doorgaans beide nieren vergroten door met vloeistof gevulde cysten, die leiden tot nierfalen. Andere organen kunnen ook worden aangetast
CALOSOMA
Fase 1-programma met GLPG3970 in psoriasis
CFTR
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator is een membraaneiwit en het chloorkanaal bij gewervelden dat wordt gecodeerd door het CFTR-gen. Er wordt verondersteld dat het blokkeren van het CFTR-kanaal de groei en uitbreiding van cysten kan afremmen bij patiënten met ADPKD. GLPG2737 is een CFTR-remmer
DIVERGENCE
Fase 2-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht. DIVERGENCE 1 was een verkennende studie bij de ziekte van Crohn in de dunne darm en DIVERGENCE 2 bij de ziekte van Crohn met fistelvorming
DIVERSITY
Fase 3-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht
EC
Europese Commissie
EMA
De European Medicines Agency, de centrale Europese autoriteit die een nieuw geneesmiddel beoordeelt voor toelating tot de markt
FILOSOPHY
Fase 4-programma waarin filgotinib in RA wordt geëvalueerd
FINCH
Fase 3-programma waarin het effect van filgotinib op reumatoïde artritis wordt geëvalueerd
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA
GLIDER
Een fase 2 proof-of-concept studie met SIK2/3-remmer GLPG3970 in syndroom van Sjögren
GLPG0555
Een JAK 1-remmer momenteel in fase 1b in patiënten met artrose
GLPG1690
Een autotaxine-remmer die wij ontdekt hebben en die tegenwoordig de naam ziritaxestat draagt. Alle ontwikkelingen met ziritaxestat zijn in februari 2021 stopgezet
GLPG2737
Molecuul in fase 2 in ADPKD. Deze compound maakt deel uit van de cystische fibrose-samenwerking met AbbVie waarvoor Galapagos de rechten heeft teruggekregen buiten cystische fibrose
GLPG3667
Een TYK2-remmer, door ons ontdekt, topline resultaten uit de fase 1b-studie bij psoriasis werden gerapporteerd in juli 2021
GLPG3970
Een SIK2/3-remmer, momenteel in fase 2-patiëntenstudies, Topline resultaten uit de studies met CU, psoriasis en RA werden gerapporteerd in juli 2021
GLPG4399
Een SIK3-remmer in fase 1 gericht op ontstekingsziekten
GLPG4716
Een chitinase-remmer in licentie genomen van OncoArendi, momenteel in voorbereiding voor een fase 2 in IPF gericht op fibrosis
IPF
Idiopathische longfibrose. Een chronische en uiteindelijk dodelijke ziekte die zich kenmerkt door een progressieve afname van de longfunctie. Bij longfibrose vormt zich littekenweefsel in de longen, waardoor kortademigheid ontstaat. Fibrose houdt doorgaans verband met een slechte prognose. Het begrip ‘idiopathisch’ wordt gebruikt omdat de oorzaak van longfibrose nog onbekend is
JAK
Januskinasen (JAK) zijn kritische elementen in het doorgeven voor veel boodschapperstoffen van het immuunsysteem (zogenoemde cytokinen) en groeifactoren, waaronder stoffen die bij reuma in verhoogde concentraties voorkomen. Filgotinib is een preferentiële JAK1-remmer
LADYBUG
Fase 2-programma met GLPG3970 in reumatoïde artritis
MANGROVE
Een fase 2-programma met GLPG2737 in autosomale dominante polycystische nierziekte
MANTA
Een fase-2 sperma parameter-analyse studie met filgotinib in mannelijke patiënten met CU en CD
MHRA
Medicines and Healthcare products Regulatory Agency; regelgevend agentschap voor geneesmiddelen en producten in de gezondheidszorg in Groot-Brittannië
NICE
National Institute for Health and Care Excellence is een onafhankelijk overheidsorgaan dat nationale richtlijnen en advies geeft om de gezondheid en sociale zorg in het VK te verbeteren
PRAC
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking, verantwoordelijk voor de beoordeling van alle aspecten van het risicobeheer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik
SELECTION
Fase 3-programma waarin onderzoek wordt gedaan naar filgotinib bij CU-patiënten. Een volledig overzicht van de resultaten is in 2021 gepubliceerd in The Lancet
TAPINOMA
Fase 1b proof-of-concept studie met SIK2/3-remmer GLPG3970 in SLE. Deze studie werd stopgezet in oktober 2021

1 1Handelend via Stoffels IMC BV

2 2We verwijzen naar toelichting 20 van de toelichtingen bij onze geconsolideerde jaarrekening voor een uitleg en reconciliatie van deze alternatieve liquiditeitsindicator

3 3Crédit d’Impôt Recherche verwijst naar een innovatiesubsidie van de Franse overheid

4 4Xeljanz®, Pfizer

5 5Olumiant®, Eli Lilly