Bekijk hier de voorgaande verslagen:

34. Bezoldiging van de commissaris

De erelonen van de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris op het niveau van de groep bedroegen €860,3 duizend in 2021 (2020: €1.202,8 duizend). Erelonen voor audit gerelateerde werkzaamheden, dewelke de commissaris doorgaans levert, bedroegen €101,1 duizend in 2021 (2020: €214,4 duizend). Andere erelonen die geen betrekking hadden op de audit, uitgevoerd door de commissaris bedroegen €0 in 2021 (€47,7 duizend in 2020). Andere erelonen die geen betrekking hadden op de audit, uitgevoerd door personen die met de commissaris verbonden zijn, bedroegen €587,7 duizend in 2021 en waren gerelateerd aan adviesverlening met betrekking tot IT en kwaliteitsmanagement (2020: €890,7 duizend). Het auditcomité en de raad van toezicht zijn van mening dat deze ad hoc activiteiten de onafhankelijkheid van de commissaris in het uitoefenen van zijn statutaire verplichtingen niet beïnvloeden. De bovengenoemde bijkomende erelonen werden voorafgaandelijk volledig door het auditcomité goedgekeurd, overeenkomstig artikel 3:64 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.