Bekijk hier de voorgaande verslagen:

16. Vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

De onderstaande tabel illustreert de vorderingen met betrekking tot de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling, opgenomen in de balans per 31 december 2021 en 2020:

 

31 december

(in duizenden €)

2021

2020

Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

127.186

111.624

Kortlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

16.827

24.104

Totaal vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling

144.013

135.728

De stijging in vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling wordt verklaard door nieuwe R&D steunmaatregelen in 2021 voor €33,2 miljoen (€12,4 miljoen gerelateerd aan Franse steunmaatregelen en €20,9 miljoen aan Belgische steunmaatregelen), door het vrijvallen van de verdisconteringscomponent met €0,1 miljoen, verminderd met de Franse en Belgische belastingprovisie van respectievelijk €0,7 miljoen en €0,05 miljoen en verminderd met de in 2021 ontvangen betalingen met betrekking tot de Franse en Belgische steunmaatregelen voor een bedrag van respectievelijk €18,8 miljoen en €5,5 miljoen. De vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op toekomstige verwachte terugbetalingen of belastingaftrekken als gevolg van fiscale steunmaatregelen met betrekking tot onderzoeks- en ontwikkelingskosten in Frankrijk en België. Langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling worden aan netto actuele waarde weergegeven en worden daarom verdisconteerd over de periode tot de vervaldatum.

De onderstaande tabel geeft gedetailleerde informatie over de looptijd van de langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling gerapporteerd in de balans per 31 december 2021.

 

31 december 2021

 

 

Vervaldatum

 

(in duizenden €)

2023

2024

2025

2026

2027 - 2031

Totaal

Franse langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling - verdisconteerde waarde

11.911

11.713

11.489

 

 

35.113

Belgische langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling - verdisconteerde waarde

9.621

12.258

14.895

16.705

38.594

92.073

Totale langlopende vorderingen met betrekking tot ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling - verdisconteerde waarde

21.532

23.971

26.384

16.705

38.594

127.186