Bekijk hier de voorgaande verslagen:

Onze samenwerking met Gilead

In juli 2019 zijn wij en Gilead een strategische R&D-samenwerking aangegaan, waardoor Gilead toegang krijgt tot onze innovatieve portefeuille van compounds en ons target discovery-platform, in ruil voor een vooruitbetaling van $ 3,95 miljard en een aandeleninvestering van $ 1,5 miljard (inclusief de uitoefening van Warrant A). Gilead is onderworpen aan een standstill van 10 jaar, waardoor onze onafhankelijkheid op lange termijn wordt gewaarborgd, en een lock-up tot 22 augustus 2024. Na de wijziging van de regeling voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib eind 2020, hebben wij de exclusieve commerciële verantwoordelijkheid in Europa en de klinische ontwikkeling voor het merendeel van de lopende proeven met filgotinib op ons genomen. Voor de rest van de pijplijn komen wij in aanmerking voor een opt-in vergoeding van $150 miljoen per programma, plus gestaffelde royalty’s variërend van 20-24% over de nettoverkoop van al onze producten buiten Europa (ex-filgotinib) waarvoor Gilead haar optie heeft uitgeoefend. Galapagos behoudt de Europese commercialiseringsrechten. Gilead blijft verantwoordelijk voor filgotinib buiten Europa, ook in Japan waar filgotinib is goedgekeurd en samen met Eisai op de markt wordt gebracht. Wij hebben betalingen van Gilead ontvangen in verband met de gewijzigde verantwoordelijkheid voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib in Europa, en Gilead zal royalty’s ontvangen van Galapagos uit de Europese nettoverkoop van filgotinib.

Na de in oktober 2021 aangekondigde gewijzigde overeenkomst met Gilead wordt Galapagos nu de enige sponsor van de DIVERSITY-studie met filgotinib bij CD en de langetermijn-vervolgstudie. De partijen zijn van plan de overdracht uiterlijk op 30 juni 2022 te voltooien. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst en na voltooiing van de overdracht zal Gilead een eenmalig bedrag van $15 miljoen aan Galapagos betalen. Vanaf 1 april 2022 zal Galapagos ook als enige verantwoordelijk zijn voor alle ontwikkelingskosten voor DIVERSITY. Als het Europees Geneesmiddelenbureau goedkeuring verleent voor filgotinib voor de behandeling van CD op basis van gegevens uit de DIVERSITY-studie, zullen de royalty’s die Galapagos aan Gilead moet betalen bovendien met 30% worden verlaagd voor alle filgotinib-indicaties en 5,6 tot 10,5% van de nettoverkoop in Europa bedragen. Deze royalty’s zijn verschuldigd vanaf 2024. Gilead blijft verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten buiten Europa. Zie ook Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

DIVERSITY
Fase 3-programma waarin de werkzaamheid van filgotinib bij de ziekte van Crohn wordt onderzocht
Filgotinib
Voorheen bekend als GLPG0634, onder commerciële naam Jyseleca. Klein molecuul, preferentiële JAK1-remmer, waarvoor in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan voor reumatoïde artritis, en in de Europese Unie en Groot-Brittannië voor colitis ulcerosa goedkeuring werd bekomen. De aanvraag tot goedkeuring voor colitis ulcerosa werd ingediend in Japan. Filgotinib is onderdeel van de samenwerking met Gilead. Filgotinib is momenteel in fase 3-studies in de ziekte van Crohn en in een fase 4-studie in RA